Giỏ hàng

Hệ thống UF

Hệ thống UF của Công ty TNHH Công Nghệ Nước ATS sử dụng màng UF của Pentair X-Flow Hà Lan cùng các thiết bị cần thiết cho quá trình hoạt động một cách tự động và được lựa chọn, thiết kế bằng phần mềm online của Pentair Xpert

Nước thô chưa lọc sẽ được bơm cấp vào màng UF thông qua hệ thống van và điều khiển áp suất/lưu lượng tự động cùng với quá trình rửa màng sử dụng bơm rửa ngược trong các chương trình rửa màng bằng nước (Hydraulic clean - HC) và rửa tăng cường hóa chất (Chemical Enhanced Backwash - CEB) định kỳ theo chương trình thiết kế sẵn tùy theo nguồn nước. Nước sau lọc UF sẽ được sử dụng để rửa màng. 

 

 


Tùy theo ứng dụng, nguồn nước, TSS, độ đục… hệ thống UF có thể được thiết kế dựa trên cấu hình:
- AQUAFLEX (màng đơn lẻ lắp đứng có hoặc không có vỏ FRP)
- X-LINE (màng lắp đứng và được kết nối chung theo hàng với khớp nối nhanh X-line) 
- XIGA (lắp ngang 2-4 màng trong 1 vỏ FRP) 


Công ty TNHH Công Nghệ Nước ATS cung cấp đầy đủ các hệ thống UF có thể tùy chỉnh tiêu chuẩn, bao gồm thiết kế X-line, Aquaflex với dòng tuần hoàn, rửa khí hoặc châm hóa chất keo tụ cho các ứng dụng và loại nước khác nhau.

 

Bạn cần giải pháp & bạn quan tâm đến công nghệ mới?

Xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Công nghệ nước ATS