Giỏ hàng

Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Lanxess Cho Ngành Thực Phẩm Và Đồ Uống (F&B)

Rated 4.5/5 based on 16 customer reviews
Thương hiệu: LANXESS
|
Loại: HẠT NHỰA
|

Nhựa trao đổi ion Lewatit® là một thành phần thiết yếu và không thể thiếu trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
Nhựa Lewatit® S được chứng nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới để chế biến thực phẩm, đồ uống và phụ gia thực phẩm và đồ uống. Series Lewatit® S còn có chứng nhận halal và kosher đáp ứng những yêu cầu của khách hàng.

Nhựa trao đổi cation axit yếu

Product

Product Matrix

 

 

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max. approx.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® S 8528

Polyacrylate macroporous

H+

HD: 0.4–1.6

4.3 (H)

70 (H+→Na+)

43–48

Softening/demineralization

Nhựa trao đổi cation axit mạnh

 

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® S 1568

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.66

(+/– 0.05)

1.8

12 (Na+→H+)

45–50

Softening / demineralization / amino acids

Lewatit® S 1668

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.62

(+/– 0.05)

2.2

12 (Na+→H+)

41–46

Softening / demineralization / amino acids

Lewatit® S 2328

Styrene/DVB macroporous

H+

HD: 0.315–1.25

1.0

12 (Na+→H+)

67–73

Inversion

Lewatit® S 2568

Styrene/DVB macroporous

Na+

MD: 0.65

(+/– 0.05)

1.7

10 (Na+→H+)

50–55

Demineralization / softening

Lewatit® S 2568 H

Styrene/DVB macroporous

H+

MD: 0.67

(+/– 0.05)

1.6

10 (Na+→H+)

55–61

Mixed bed / demineralization

Nhựa trao đổi anion bazơ yếu

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® S 4228

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

HD: 0.4–1.25

1.6

30 (FB→Cl­)

53–59

Demineralization

Lewatit® S 4268

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

MD: 0.59

(+/– 0.05)

1.3

25 (FB→Cl­)

60–65

Demineralization

Lewatit® S 4328

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

HD: 0.4–1.25

1.4

25 (FB→Cl­)

51–58

Demineralization

Lewatit® S 4468

Styrene/DVB macroporous

FB/Cl­

MD: 0.55

(+/– 0.05)

1.6

30 (FB→Cl­)

52–57

Demineralization (low isomerization)

Lewatit® S 4528

Styrene/DVB macroporous

FB

HD: 0.4–1.25

1.7

48 (FB→Cl­)

42–53

Demineralization (low isomerization)

Lewatit® S 4528 Eco

Styrene/DVB macroporous

FB

HD: 0.4–1.25

1.7

48 (FB→Cl­)

42–53

Demineralization (low isomerization)

Lewatit® S 5228

Polyacrylate gel

FB

HD: 0.4–1.6

1.6

25 (FB→Cl­)

53–61

Demineralization

Lewatit® S 5328

Polyacrylate gel

FB/Cl­

HD: 0.4–1.6

1.25

14

(FB/Cl­→Cl­)

56–64

Demineralization

 

Nhựa trao đổi anion bazơ mạnh

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® S 5128

Polyacrylate gel

Cl­

HD: 0.4–1.6

1.35

25 (Cl­→OH­)

48–55

Decolorization / demineralization

Lewatit® S 5528

Polyacrylate macroporous

Cl­

HD: 0.4–1.6

0.85

25 (Cl­→OH­)

63–71

Decolorization

Lewatit® S 6268

Styrene/DVB gel

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.2

25 (Cl­→OH­)

48–55

Decolorization

Lewatit® S 6368 A

Styrene/DVB macroporous

Cl­

MD: 0.62

(+/– 0.05)

1.0

22 (Cl­→OH­)

60–65

Decolorization / demineralization

Lewatit®

S 6368 A SO4

Styrene/DVB macroporous

2

SO4 ­

MD: 0.63

(+/– 0.05)

1.0 (Cl­)

22 (Cl­→OH­)

60–65

Decolorization / demineralization

Lewatit® S 6368

Styrene/DVB macroporous

Cl­

MD: 0.61

(+/– 0.06)

1.1 (Cl­)

22 (Cl­→OH­)

60–65

Demineralization

Lewatit® 7468

Styrene/DVB macroporous

Cl­

MD: 0.60

(+/– 0.05)

1.0

15 (Cl­→OH­)

58–63

Mixed bed / demineralization

Hạt hấp phụ

Product

Product Matrix

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Surface BET (m2/g) approx.

Pore Volume (m2/g) approx.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit® AF 5

Carbon microporous

None

HD: 1.4–1.8

1,200

0.15

Polisher / HMF removal

Lewatit® S 7968

Styrene/DVB macroporous

None

MD: 0.49

(+/– 0.05)

800

1.2

54–63

Polisher / Debittering


 Nhựa trao đổi cation có tính axit mạnh cho phân tách – Sản xuất không dung môi

 

Product

 

Product Matrix

 

Ionic Form

Bead Size (mm):

Monodisperse:

(MD, mean value) Heterodisperse: (HD, share > 90%)

Total Capacity (eq/l) min.

Volume Change (%) max.

Water Retention (%)

Applications

Lewatit®

MDS 1269 Ca 290

Styrene/DVB gel

Ca2+

MD: 0.28

(+/– 0.03)

1.5 (H)

55–66 (H)

Glucose/fructose separation

Lewatit®

MDS 1269 K 290

Styrene/DVB gel

K+

MD: 0.28

(+/– 0.03)

1.5 (H)

55–66 (H)

Size exclusion chromatography / dextrose enrichment

Lewatit®

MDS 1269 Ca 310

Styrene/DVB gel

Ca2+

MD: 0.31

(+/– 0.03)

1.5 (H)

55–66 (H)

Glucose/fructose separation

Lewatit®

MDS 1269 K 310

Styrene/DVB gel

K+

MD: 0.31

(+/– 0.03)

1.5 (H)

55–66 (H)

Size exclusion chromatography / molasses

Lewatit®

MDS 1269 K 350

Styrene/DVB gel

K+

MD: 0.37

(+/– 0.03)

1.5 (H)

55–66 (H)

Size exclusion chromatography / molasses

Lewatit®

MDS 1369 Ca 290

Styrene/DVB gel

Ca2+

MD: 0.28

(+/– 0.03)

1.6 (H)

53–63 (H)

Glucose / fructose separation

Lewatit®

MDS 1369 Ca 320

Styrene/DVB gel

Ca2+

MD: 0.32

(+/– 0.03)

1.6 (H)

53–63 (H)

Glucose / fructose separation

Lewatit®

MDS 1369 Na 290

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.28

(+/+ 0.03)

1.6 (H)

53–63 (H)

Amino acid refining

Lewatit®

MDS 1369 Na 320

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.32

(+/– 0.03)

1.6 (H)

53–63 (H)

Size exclusion chromatography / softening / FOS / Amino acid refining

Lewatit®

MDS 1369 Na 350

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.37

(+/– 0.03)

1.6 (H)

53–63 (H)

Size exclusion chromatography / softening / FOS / Amino acid refining

Lewatit® MDS 2368

Styrene/DVB gel

Na+

MD: 0.37

(+/– 0.03)

1.1

63–68

Size exclusion chromatography / dextrose enrichment

 

Sản phẩm đã xem