Giỏ hàng

Phụ Kiện Thay Thế Cho Thiết Bị Lọc Đĩa 2"-3" SPIN KLIN™

Rated 4.5/5 based on 16 customer reviews
Thương hiệu: AMIAD
|
Loại: LỌC ĐĨA
|

ATS Water Technology là nhà phân phối chính thức các phụ kiện thay thế (Spare part) của thiết bị lọc đĩa Amiad tại Việt Nam.

1. Thiết bị lọc đĩa 2” Spin Klin

No.

Description

SAP

 

 

1

COVER 2"-3" FILTER RPA

710103-005233

COVER 2"-3" FILTER RPP DW

710103-004798

2"-3" COVER PC TRANSPARENT

710101-000899

 

 

2

HYDRAULIC SEAL 2"-3" EPDM

770104-000248

HYDRAULIC SEAL 2" NBR 70 SHORE

770104-000251

HYDRAULIC SEAL 2"-3" VITON 70 SHRE

770104-000001

3

FILTER CLAMP 2"-3" S/ST304

760108-000002

 

 

 

4

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.7 2-3-4-6" SK

700101-001193

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.7 2-3-4-6" SK AW SPRING W/HALAR

700101-000257

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.7 2-3-4-6" SK SW SPRING BOLTS HASTELLOY

700101-000258

SPINE ASSEMBLY 2.7 2-3-4-6SK PP DW

700101-000245

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.7 2-3-4-6" SK LCE

700101-000249

4.1

2"SK BUTTERFLY NUT RPA BLACK

710101-000435

4.2

2"SK SPINE TIGHTENING NUT RPA BLACK

710101-000106

4.3

SK 2.7 SPINE PISTON HDPE NATURAL DW

710101-000436

 

4.4

ANTI FRICTION S/ST316 F/2.7SK DW

760109-000045

ANTI FRICTION SUPER DUPLEX F/2.7SK DW

760109-000467

 

 

4.5

CONE MEMBRANE NATURAL 65 SHORE

770104-000065

CONE MEMBRANE EPDM 70 SHORE 2.7SPIN KLIN DW

770104-000055

CONE MEMBRANE VITON GREEN DOT 70 SHORE 2.7SPIN KLIN

770104-000003

CONE MEMBRANE NBR 70 SHORE 2.7SPIN KLIN

770104-000009

5

2"-3"SK DISC SET DW

700101-XXXXXX

7

PARKER O-RING 2-234 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT

770102-000295

8

3"SK SPINE ADAPTOR RPP GREY DW

710101-000082

9

PARKER O-RING 2-237 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT

770102-000034

10

2-3''SK COMPLETE ADAPTER

700190-000117

 

 

11

2''SK THR.BODY ASSEMBLY

700190-000092

2''SK VIC.BODY ASSEMBLY

700190-000093

2''SK THR PP BODY ASSEMBLY

700190-000096

2''SK VIC PP BODY ASSEMBLY

700190-000097

13

WRENCH GALVANIZED F/BUTTERFLY NUT 2.7SK

760109-000055

 

WRENCH GALVANIZED F/2.7SK

760109-000131

 

SOCKET WRENCH ALUMINIUM F/2.7SK

760109-000080

Spare Part 2

 

2. Thiết bị lọc đĩa 2” Spin Klin AAF

No.

Description

SAP

 

1

COVER 2"-3" FILTER RPA

710103-005233

COVER 2"-3" FILTER RPP DW

710103-004798

2"-3" COVER PC TRANSPARENT

710101-000899

 

2

HYDRAULIC SEAL 2"-3" EPDM

770104-000248

HYDRAULIC SEAL 2" NBR 70 SHORE

770104-000251

HYDRAULIC SEAL 2"-3" VITON 70 SHRE

770104-000001

3

FILTER CLAMP 2"-3" S/ST304

760108-000002

 

 

4

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA

700101-002255

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA AW

700101-002258

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA SW

700101-002259

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPP EPDM SEALS DW

700101-002257

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA LCE

700101-002256

4.1

2"SK BUTTERFLY NUT RPA BLACK

710101-000435

4.2

2"SK SPINE TIGHTENING NUT RPA BLACK

710101-000106

4.3

SK 2.7 SPINE PISTON HDPE NATURAL DW

710101-000436

4.4

ANTI FRICTION S/ST316 F/2.7SK DW

760109-000045

ANTI FRICTION SUPER DUPLEX F/2.7SK DW

760109-000467

 

4.5

CONE MEMBRANE NATURAL 65 SHORE

770104-000372

CONE MEMBRANE EPDM 70 SHORE 2.7SPIN KLIN DW

770104-000375

CONE MEMBRANE NATURAL 65 SHORE LCE 2.8 SPINE SK

770104-000384

4.6

PARKER O-RING 2-237 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT

770102-000034

5

2"-3"SK DISC SET DW (130 MICRON)

700101-001176

6

DISC ELEMENT PP 130MIC 2-3" SK RPA

700101-002267

7

BODY 2" SK BATTERY RPA GRV

710103-006082

BODY 2" SK BATTERY RPA BSPT

710103-006080

8

WRENCH GALVANIZED F/BUTTERFLY NUT

760109-000055

Spare Part 2

 

 

3. Thiết bị lọc đĩa 3” Spin Klin 

  • STANDARD CONFIRGURATION

No.

Description

SAP

 

1

710103-005233

COVER 2"-3" FILTER RPA W/O RUNNER

710101-000899

2"-3" COVER PC TRANSPARENT

 

 

2

770104-000248

HYDRAULIC SEAL 2"-3" EPDM

770104-000251

HYDRAULIC SEAL 2" NBR 70 SHORE

770104-000001

HYDRAULIC SEAL 2"-3" VITON 70 SHORE

3

760108-000002

FILTER CLAMP 2"-3" S/ST304

 

 

 

 

4

700101-002255

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2"-3" SK RPA

700101-002258

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA AGGRESSIVE WATER

700101-002259

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA SW

700101-002256

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK RPA LCE

700101-002286

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK AGGRESSIVE WATER LCE

700101-002287

SPINE ASSEMBLY MODEL 2.8 2-3" SK SW LCE

4.1

710101-000435

2" SK BUTTERFLY NUT RPA BLACK

4.2

710101-000106

2" SK SPINE TIGHTENING NUT RPA BLACK

4.3

710101-000436

SK SPINE PISTON HDPE NATURAL DW

 

4.4

760109-000045

ANTI FRICTION S/ST316 F/2.7SK DW

760109-000467

ANTI FRICTION SUPER DUPLEX F/2.7SK DW

4.6

770102-000034

PARKER O-RING 2-237 EPDM 70 SHORE YELLOW DOT

 

5

700101-001176

DISC SET PP 130MIC 2-3-4-6" SK DW

700101-000021

DISC SET PA 130MIC 2-3-4-6" SK

6

700101-002267

DISC ELEMENT PP 130MIC 2"-3" SK RPA

7

700190-001156

3" SK GRV BODY COMPLEX ASSY

7.1

710101-000148

GAUGE PORT PLUG W/HOLE BSPT RPP BLACK

7.2

770104-000045

GAUGE PORT SEAL EPDM 45 SHORE

8

760109-000055

WRENCH GALVANIZED F/BUTTERFLY NUT 2.7 SK

9

760109-000131

WRENCH GALVANIZED F/2.7 SK

Spare Part 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm đã xem